Dreptul de uzufruct – ce inseamna, nuda proprietate, abitație

Publicat pe 06 November 2021.

Ce înseamnă uzufructul viager?

 

Înainte de toate, avem nevoie să plecăm de la definirea termenului de uzufruct. 

Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane și de a culege roadele acestuia, cu aceleași drepturi ca și proprietarul, însă cu îndatorirea de-al păstra în aceeași stare ca cea în care a fost primit.

 

Dreptul de uzufruct poate fi încheiat pe o perioadă determinată sau nu. În cazul în care nu este specificată o dată limită, se consideră automat încheiat pe toată perioada vieții, și se numește drept de uzufruct cu caracter viager.

De asemenea, foarte important de știut este ca acest caracter viager se aplică doar în cazul în care beneficiarul (uzufructuarul) este o persoană fizică. În cazul în care este persoană juridică, durata maximă pe care se poate încheia dreptul de uzufruct este de 30 de ani.

Încheierea unui contract de uzufruct în locul contractului de comodat este mai avantajoasă pentru cel care primeşte în folosinţă un bun pe o perioadă determinată, deoarece acesta poate fi modificat doar bilateral şi este obligatorie autentificarea notarială.

Se poate ataca uzufructul viager? 

Un drept de uzufruct viager se poate ataca în instanța de judecată dacă el a fost instituit cu nerespectarea formei și mai ales cu încălcarea consimțământului

Contractul de uzufruct viager trebuie semnat la notarul public pentru a putea fi notat în cartea funciară.

 

Nuda proprietate 

 

Definiția nudei proprietăți 

A rămâne doar cu nuda proprietate înseamnă că altcineva are un drept de uzufruct/uz/abitație cu privire la bunul respectiv.

Care sunt drepturile nudului proprietar? 

Drepturile nudului proprietar sunt:

  1. Să vândă, să doneze sau să dispună în alt fel de bun
  2. Să-și asigure apărarea nudei sale proprietăţi
  3. Să facă lucrări de sporire a spațiului
  4. Să dobândească productele bunului

 

Transmiterea proprietății de la părinți la copii, rolul uzufructului în această situație

Dacă transferul unei proprietăți de la părinți la copii se face prin act de donație, atunci putem avea următoarea situație: dreptul de uzufruct să fie viager, el evident să revină părinților care au făcut donația, iar dreptul de nudă proprietate revine copiilor, care vor căpăta uzufructul când părinții au murit.

Contract de întreținere cu uzufruct viager

Caracterele juridice ale Contractului de întreținere cu uzufruct viager sunt:

  1. Este un contract unilateral și cu titlu gratuit
  2. Este un contract cu executare succesivă
  3. Este un contract numit și aleatoriu

Contractul de întreținere se poate încheia pe durata vieții creditorului întreținerii, dar conform principiului disponibilității, părțile pot limita întinderea în timp al acestuia.

 

Dreptul de abitație (este același cu dreptul de uzufruct?)

Dreptul de abitație reprezintă dreptul unei persoane de a folosi o locuință, aflată în proprietatea altei persoane, împreună cu soțul său, copii săi, părinții săi sau, după caz, alte persoane aflate în întreținerea sa.

Dreptul de abitaţie se aseamănă foarte mult cu dreptul de uzufruct prin faptul că se stabilesc şi se pierd în acelaşi mod. Diferenţa constă doar în întinderea lor, la dreptul de abitaţie fiind mai mică. 

Despre Denisa Lazaride

Denisa LazarideA terminat Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității București datorită pasiunii sale pentru scris și a curiozității sale despre lumea din spatele ecranului. A lucrat în televiziune timp de un an, unde și-a descoperit pasiunea legată de tot ce înseamnă vizual. A început în paralel un job de Asistent Social Media, unde a reușit să își clădească bazele spre un domeniu profesional mult mai creativ. În prezent, ocupă funcția de Social Media Specialist care reușește să îmbine atât pasiunea sa pentru vizual, cât și cea pentru scris. Scrierea de articole pentru acest blog este dată de pasiunea autorului pentru design interior, dar și din dorința de informare a cititorilor despre dedesubturile mai serioase ale domeniul imobiliar.

Îți recomandăm

Buget limitat? Nicio problemă.

Ghidul complet al cumparatorului

inchiriere electronice

Motive în plus să închiriezi electronice

Ghidul complet al cumparatorului