La ce să fii atent când citești contractul de credit

Publicat pe 26 October 2022.

Contractul de credit sau acel „top” de hârtie pe care îl primim atunci când mergem în sucursala unei instituții de credit (bancă sau IFN) și pe care suntem încurajați să îl semnăm pe fiecare pagină, în dreapta jos, pentru a ni se pune la dispoziție suma de bani pe care o împrumutăm de la bancă.

 

Dar ce este în fapt un contract de credit și ce lege reglementează relația contractuală dintre un împrumutat și un împrumutător, bancă sau IFN? Iată cum ne ghidează specialiști 123credit.ro la ce să fim atenți în contractul de credit.

 

În vederea semnării unui contract de credit sunt mai multe aspecte de care ar trebui să ținem cont din pricina implicațiilor multiple pe care le are, dar și pentru a lămuri clauzele neînțelese sau „ascunse”, în percepția unora. Acest sentiment este într-o anumită măsură justificat deoarece au existat situații în trecut când un creditor își păstra în contract opțiunea de a ajusta unilateral costurile creditului (atât dobânzile, cât și comisioanele), în funcție de nevoia sa de atingere a profitabilității.

 

Dar, începând din 2010, legiuitorul român a intervenit și a reglementat ce poate conține un contract de credit, cum se poate modifica pe parcursul perioadei contractuale și cum se poate executa contractul de credit. Iar prin „executa” nu ne referim la executarea silită în caz de neplată, ci la drepturile și obligațiile părților contractuale, banca / IFN și client.

Regulamentul care guvernează contractele de credit este OUG 50/ 2010, actualizată în 2021.

 

Vrei un „Acasă” cu momente perfecte? Începe căutarea pe homeZZ.ro, unde poți alege din zeci de mii de proprietăți.

 

Conform OUG 50/ 2010 prin contract de credit se înțelege “contractul prin care un creditor acordă, promite sau stipulează posibilitatea de a acorda unui consumator un credit sub formă de amânare la plată, împrumut sau alte facilităţi financiare similare, cu excepţia contractelor pentru prestarea de servicii în mod continuu ori pentru furnizarea de bunuri de acelaşi fel, atunci când consumatorul plăteşte pentru asemenea servicii sau bunuri în rate, pe durata furnizării lor”.

 

Atenție! Nu semna niciun contract de credit înainte de a-l fi citit și înțeles pe deplin! Datele cuprinse în contractul de credit vor guverna relația pe care o vei avea cu creditorul pe perioada de rambursare a împrumutului.

 

Dar la ce trebuie să fim atenți atunci când urmează să semnăm un contract de credit, fie că este unul pentru un card de credit, un credit de consum sau un credit cu ipotecă pentru achiziționarea unei proprietăți?

 

(!) Recomandăm ca atunci când urmează să se facă semnarea unui contract de credit, atenția să fie asupra întregului conținut pentru ca nicio informație din contract nu este întâmplătoare și influențează felul cum vei interacționa cu banca.

 

Cele mai importante parți din cadrul unui contract de credit sunt următoarele:

 

  1. Părțile contractuale
  2. Obiectul contractului
  1. Rambursarea creditului
  2. Drepturile și obligațiile părților
  3. Garantarea creditului și Executarea garanției

 

 

  1. Părțile Contractuale reprezintă acea parte a contractului în cadrul căreia sunt menționate datele împrumutătorului (Banca/ IFN) și ale împrumutatului (clientul). În aceasta parte vom găsi detalii legate de numele și adresa creditorului, reprezentanții băncii care vor semna contractul de credit și, nu în ultimul rând, toate datele de identificare ale clientului care accesează creditul.

 

  1. Obiectul Contractului cuprinde valoarea creditului care urmează să fie împrumutat și cum poate clientul folosi banii accesați.

 

În cazul contractului de credit de consum/ de nevoi personale, obiectul contractului precizează clar faptul că respectivul credit are ca destinație nevoi nenominalizate ale clientului (adică un client are libertatea să aleagă ce face cu banii).

 

În ceea ce privește contractele de credit ipotecar, fie că sunt credite noi sau credite pentru refinanțarea altor credite ipotecare, în obiectul contractului se regăsesc, pe lângă informații privind sumele împrumutate și detalii despre proprietatea cumpărată și care va fi ipotecată de bancă în schimbul finanțării creditului: adresa și tipul imobilului (ex. apartament/ casă), datele de înregistrare în cartea funciară, tipul de ipotecă pe care o va institui finanțatorul (ex. Ipoteca de rang I, II, etc).

 

Atunci când creditul implică și o refinanțare, fie că este vorba de un credit de consum sau unul ipotecar, în obiectul contractului vor fi detaliate și datele de identificare ale creditelor refinantate: sume refinantate, numărul contractului de credit refinanțat, banca/ IFN-ul care a acordat acel credit și contul în care trebuie făcută plata pentru refinanțare.


III. Costurile creditului. Poate cea mai importantă parte a contractului, în secțiunea legată de costurile creditului va trebui să avem informații clare privind tipul și modul de compunere a dobânzii, care sunt condițiile de păstrare a costului cel mai bun acordat de finanțator prin contract, toate taxele și comisioanele pe care le vom plăti pe perioada contractuală sau care pot fi plătite în perioada de rambursare și în ce condiții se aplică.

 

Tipul și modul de compunere a dobânzii aplicate creditului ne spune dacă dobânda aplicată este una fixă sau variabilă, iar dacă este fixă, pe ce perioada putem beneficia de nivelul fix al dobânzii.

 

Tipul și modul de compunere a dobânzii aplicate creditului ne spune dacă dobânda aplicată este una fixă sau variabilă, iar dacă este fixă, pe ce perioada putem beneficia de nivelul fix al dobânzii.

 

Dobânzile variabile aplicate creditelor se compun din marja fixă a băncii, la care se adaugă indicele IRCC (dobândă variabilă = marja băncii + IRCC). Marja fixă a băncii este acea componentă a dobânzii variabile care nu se modifică pe perioada creditului. Conform OUG 50/ 2010, banca poate modifica valoarea marjei, dar doar reducându-i valoarea în condițiile reofertarii clientului, de regulă în procesul de retenție.

 

În cazul dobânzilor fixe, trebuie să fie specificată valoarea exactă a dobânzii fixe și perioada pe care acea valoare fixă se aplică. Creditele de consum cu dobândă fixă păstrează acest cost pe întreaga perioada de creditare. În schimb, pentru creditele ipotecare aflate în oferta băncilor din România dobânda fixă este acordată pe o perioadă de timp limitată la perioada de 3, 5, 10 ani, după această perioadă dobânda urmând să fie variabilă, compusă din marja băncii + IRCC.

 

Atenție! Atunci când accesăm un credit ipotecar cu dobândă fixă pe o perioadă limitată de timp, trebuie să analizăm și să înțelegem care va fi impactul în nivelul ratei lunare atunci când dobânda va deveni variabilă. Este bine să luăm în calcul oferte de credit ipotecar care, după perioada de dobândă fixă au o marjă a băncii aplicată pe lângă IRCC cât mai mică.

 

Pe homeZZ.ro găsești garsoniere, apartamente, case și terenuri. Tu ce preferi?

 

Condițiile de păstrare a costului cel mai bun se referă la cumulul de factori sau acțiuni pe care un client trebuie să le ia în calcul pentru a păstra nivelul de dobândă prezent în oferta de credit pe care a semnat-o. Pentru cea mai mică dobândă aplicată unui credit majoritatea băncilor solicită clienților să ruleze lunar salariul/ venitul folosit pentru aprobarea finanțării prin conturile curente deschise odată cu semnarea contractelor de credit. Neîndeplinirea acestei condiții va duce adesea la majorarea dobânzii aplicate pană la o valoare care va fi de asemenea menționată explicit în secțiunea destinată costurilor creditului.

 

Alte condiții pentru păstrarea celei mai bune dobânzi pot fi: încheierea și plata unei asigurări de viață atașată creditului, utilizarea la comercianți a cardului emis de bancă, achiziția altor produse ale băncii cum ar fi cardurile de credit, conturi de depozit sau de economii etc.

 

Lista tuturor taxelor și comisioanelor aplicate creditului este reglementată de articolul 36 al OUG 50/ 2010, care ne spune că: “(1) Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiză dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, compensaţie în cazul rambursării anticipate, costuri aferente asigurărilor şi, după caz, dobânda penalizatoare, alte costuri percepute de terţi, precum şi un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor. (2) Comisionul de analiză dosar şi cel unic vor fi stabilite în sumă fixă, aceeaşi sumă fiind percepută tuturor consumatorilor cu acelaşi tip de credit în cadrul aceleiaşi instituţii de credit.

(3) Comisionul de administrare se percepe pentru monitorizarea/înregistrarea/efectuarea de operaţiuni de către creditor în scopul utilizării/rambursării creditului acordat consumatorului. În cazul în care acest comision se calculează ca procent, acesta va fi aplicat la soldul curent al creditului.”

 

Dacă în privința comisionului de cont curent, comisioanele de analiză și/ sau administrare ale creditului și costul aferent asigurărilor lucrurile sunt destul de clare, “compensaţia în cazul rambursării anticipate” se referă la comisionul de plată anticipată plătit de clienții care rambursează parțial sau integral un credit, înainte de termen, din surse proprii sau prin refinanțare.

Costurile percepute de terți sunt taxele de înscriere, reînnoire și radiere a gajurilor pe cont.

Comisionul unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor se referă la acele solicitări ale clienților care pot apărea pe perioada de derulare a unui contract de credit și pot face referire la: cererea de eliberare a unei adrese de refinanțare, de eliberare a unui duplicat al contractului de credit sau cererea de restructurare a creditului.

 

Dobânzile penalizatoare sunt acele procente de dobândă care se aplică peste dobânda standard aplicată creditului, atunci când rata lunară se plătește cu întârziere. Acest lucru înseamnă că, spre exemplu, dacă într-un contract de credit de consum avem o dobândă de 10% pe an aplicată în mod curent și reflectată în costul lunar al creditului și o dobândă penalizatoare de 2% pe an, în cazul în care plătim rată cu 5 zile de întârziere, pentru acele 5 zile de întârziere dobândă aplicată creditului va fi de 12% pe an. Deci pentru a afla cât vei plăti, împarți acea dobândă de 12% la numărul de zile calendaristice (365) și înmulțești cu numărul de zile de întârziere.

 

Pe 123credit.ro ai oferte de la toate băncile din piață. Descoperă creditul potrivit pentru tine!

 

  1. Rambursarea creditului detaliază cum se plătește creditul la termen sau cum și în ce condiții se pot face rambursări anticipate și ce modificări va suferi contractul în cazul în care se face o astfel de rambursare.

 

  1. V. Drepturile și obligațiile părților detaliază punctual și explicit cum fiecare dintre părțile implicate în contract, banca/ IFN și client trebuie să se raporteze la condițiile contractuale. Aici vom găsi mențiuni legate de cum se plătesc taxele creditului, angajând responsabilitatea clientului pentru acest lucru, cum se poate dispune de creditul accesat, cum se poate dispune de garanțiile aduse creditului cum ar fi casa sau apartamentul ipotecate, și ce limitări există în utilizarea unei proprietăți ipotecate în favoarea băncii cum ar fi interdicția de a înstrăina, ipoteca, închiria, demola imobilul fără acordul prealabil scris al finanțatorului.

 

garanției, detaliază garanțiile constituite pentru obținerea creditului și informează clientul de calitatea de titlu executoriu a contractului de credit. Aceasta se traduce prin faptul că, în cazul în care clientul nu își respectă obligațiile reiesite din contractul de credit, în principal referindu-ne la plata la timp a datoriilor izvorâte din contractul de credit (rata lunară, taxe și comisioane), creditorul are dreptul să execute garanțiile constituite de clienți în cadrul contractului de credit.

 

Garanțiile constituite pot fi, dar fără a se limita: ipotecile asupra proprietăților cumpărate prin intermediul unui credit ipotecar, banca putând să vândă acea proprietatea în scopul achitării creditului, gajurile pe conturile curente și salariul unde un client poate avea bani, instituindu-se astfel o poprire pe cont etc.

 

În linii mari, acestea sunt părțile contractului de credit care prezintă cel mai mare interes în relația contractuală cu o instituție de credit, și care, neînțelese, pot aduce prejudicii clienților.

 

De aceea, înainte de a merge și semna un contract de credit, trebuie știut că tot OUG 50/ 2010, prin articolul 14, dă dreptul clienților să solicite și să primească un exemplar al draftului de contract de credit, înainte de a se prezenta pentru semnare, astfel încât să poată fi citi și înțeles pe deplin.

 

Totodată, pentru o mai bună înțelegere a termenilor contractuali și a impactului pe care aceștia îl pot avea, este recomandat ajutorul unui consultant financiar/ broker de credit sau, înainte de semnarea contractelor, să se stabilească o întâlnire cu reprezentanții băncii care pot explica fiecare termen și articol din contract și cum colaborarea dintre client și banca se poate desfășura în cele mai bune condiții.

 

Fii informat și semnează contractele de credit întotdeauna în cunoștiință de cauză!

Cu creditul potrivit obții casa mult dorită.

Despre Roxana Bitere

Roxana Bitere-

Îți recomandăm

Ultimele 2 zile de concurs: poți câștiga un Sistem Fotovoltaic 3KW!

Ghidul complet al cumparatorului

Câștigă un Sistem Fotovoltaic 3KW pentru magie și economie la tine acasă!

Ghidul complet al cumparatorului